Logo nipponnotsubo
ad head
ประวัติ บริษัท แปลภาพรวมธุรกิจ นโยบายของการแปล ASEAN ราคาของการแปล ราคาของการDTP
thai
japanese

สถานการณ์การแปลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นักแปลไทยได้รับการสนับสนุน

ประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลาย ค.ศ. 1980 บริษัทญี่ปุ่นยังคงขยายตัวในประเทศไทยตัวอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันการรวมตัวกันของบริษัทญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่มารวมตัวอยู่ที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนบริษัทสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ กว่า 1,000 แห่ง และยังมีจำนวนชาวญี่ปุ่นไปอาศัยอยู่ต่างประเทศกว่า 47,000 คน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น เช่น ความนิยมในเรื่องของการ์ตูน อานิเมชั่น เพลงเจป็อป เลยส่งผลให้มีคนสนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากกว่า 70,000 คน และมีคนที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นอีกจำนวน 2,396 คน(2011)

เมื่อ ค.ศ. 1990 ในประเทศไทยงานแปลเป็นที่ต้องการมาก โดยเฉพาะค่าตอบแทนของนักแปลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงเกินกว่าระดับกรรมการบริหารบริษัท แต่ในปัจจุบันสภาพต่างๆได้เปลี่ยนไปแล้ว ครูภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยต่างๆได้รับการสนับสนุนและกลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก มีความสามารถดีเลิศทั้งๆที่ไม่ได้มีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ระดับเงินเดือนของผู้ที่มีความสามารถดีเลิศในภาษาญี่ปุ่นผู้ที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จึงลดลง ในฐานะผู้ประสานงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือเลขานุการต่างก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์ แม้แต่บริษัทขนาดเล็กก็ยังต้องการผู้ที่เรียนจบภาษาญี่ปุ่นมาทำงาน พร้อมกับทำให้งานแปลของบริษัทลดน้อยลง อีกด้านหนึ่งก็คือ พนักงานชั่วครามหรือคนที่ทำงานในโรงเรียนสอนภาษา มีการจัดทำเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปลเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุที่มีอุปทานมากเกินไปจึงทำให้ค่าแปลมีแนวโน้มที่จะลดลง

ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้มีคุณภาพต่ำลง เพราะการสนับสนุนจำนวนนักแปล นักแปลและระดับของคนที่อ้างชื่อว่าเป็นนักแปลมีมากมาย ในบริษัทแปลมีการใช้นักแปลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญมากนัก เพื่อให้ชนะการแข่งขันราคา ด้วยเหตุนี้โดยรวมแล้วแม้จะมีการสนับสนุนนักแปลแต่ก็ดูเหมือนว่าผลงานการแปลมีคุณภาพที่ไม่น่าพอใจนัก

นักแปลคนไทยจำนวนมากที่มีความสามารถชั้นเยี่ยม เช่น ทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลหรือในมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ทำงานแปลเป็นอาชีพเสริมเลยทำให้ในแต่ละวันได้รับค่าตอบแทนในราคาค่อนข้างดี การที่จะรับงานแปลที่มีคุณภาพดีพวกเราจำเป็นต้องสิ่งประเมินภูมิหลังของนักแปลก่อน


โดยรวมแล้วประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีความสามารถสูง

ประเทศเวียดนามมีประชากร 87,000,000 คน มีคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นถึง 30,000 คนถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยแล้ว คนไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมีจำนวน 70,000 คน จากประชากรทั้งหมด 67,000,000 คน จำนวนนักเรียนไทยที่ไปแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่นมี 4,033 คน(2011)และยังมีนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญอีกจำนวนมาก

แต่ เงินเดือนนักแปลเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครองชีพแล้วถือว่ามีอัตราที่สูงมาก นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของบริษัทญี่ปุ่น คนเวียดนามที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นมีเงินเดือนสูง ทั้งงานก็ยุ่งและไม่ค่อยมีการรับงานนอกมาแปล จึงทำให้นักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญที่ได้รับงานของบริษัทแปลได้รับค่าตอบแทนสูง

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการสนับสนุนการปกครองระบอบสังคมนิยม นั่นก็คือรูปแบบของกฎหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้อย่างกะทันหัน ในตอนนั้นการหันกลับมาทบทวนของรัฐบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่ว่า สิ่งเหล่านั้นก็คือการให้ทุกคนใช้ภาษาเวียดนามทั้งหมด ไม่ใช่แค่ผู้ประสานงานในบริษัทญี่ปุ่นเท่านั้น และ อย่างเช่น การอธิบายข้อมูลต่างๆในบริษัทญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสิ่งนี้การแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเวียดนามหรือจากการแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตามแต่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ นักแปลชาวเวียดนามโดยทั่วไปแล้วเป็นนักแปลที่มีความสามารถสูง แต่ในการแปลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ต้องขอความช่วยเหลือจากนักแปลที่มีความชำนาญ


นักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญในอินโดนีเซียค่าแรงค่อนข้างแพง

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากร 230 ล้านคน ถึงแม้จะมีจำนวนประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม มีผู้ที่เรียนหนังสือตั้ง 270,000 คนในหนึ่งปี นั่นอาจเป็นเพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่จัดหาน้ำมันให้กับประเทศญี่ปุ่น ทั้งเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก รัฐบาลญี่ปุ่นจึงพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร

ทั้งครูภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับต้น ระดับกลาง แต่มีความแตกต่างไปจากนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญ นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมีจำนวนมาก นักเรียนแลกเปลี่ยนทีถูกพูดถึงว่ามีความสามารถในระดับดีนั้นมีจำนวน 2,162 คน(2011)และนั่นคือจำนวนประชากรครึ่ง 1ใน3 ของประเทศเวียดนาม นักเรียนที่เคยเป็นแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากไม่ค่อยรับงานนอกมาแปลเพื่อที่จะได้ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เลยทำให้ค่าตอบแทนของนักเรียนที่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้รับค่าตอบแทนสูง นอกจากนั้นแล้ว สำหรับคนอินโดนีเซีย ไม่ใช่แค่มีความสามารถในภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังมีความรับผิดชอบสูง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะให้ค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสม


タイの最高学府、チュラロンコン大学の卒業式の様子

日本語教育でもタイ最高峰のチュラロンコン大学

ベトナムの日本語教育の中心となっているハノイ大学の学生

インドネシアでは中等教育で日本語を学ぶ生徒が多い

インドネシアの最高学府、インドネシア大学

ประเทศลาวเงินเดือนนักแปลสูงอย่างไม่คาดคิด

ประเทศสังคมนิยมอย่างประเทศลาว ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขา ถึงแม้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศหนึ่งที่ยากจนที่สุด มีระดับรายได้ประชาชาติและค่าจ้างอยู่ในระดับต่ำที่สุดในภูมิภาค แต่ก็เป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆจากประเทศไทย ประเทศจีน และมีค่าครองชีพค่อนข้างสูง เกี่ยวกับงานแปลถือว่ามีคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นน้อย แต่สำหรับประเทศไทยยังถือว่าเป็นเรื่องทั่วไป

เราจะลองเปรียบเทียบประเทศเพื่อนบ้านของไทย นั่นก็คือคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศลาวเมื่อเทียบกับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศกัมพูชา ประเทศไทยมีประชากร 67,000,000 คน มีคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น มากกว่า 70,000 คน ประเทศกัมพูชามีประชากรทั้งหมด 15,000,000 คน มีคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น มากกว่า 5000 คน แต่ประเทศลาวมีประชากรทั้งหมด 6,300,000 คน มีคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นต่ำกว่า 500 คน จำนวนนักเรียนแลกเปลี่ยนมีแค่ 248 คน

ประเทศลาวถึงแม้จะเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรแล้วก็ตาม ประเทศลาวก็ยังเป็นประเทศที่มีคนเรียนภาษาญี่ปุ่นน้อยมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการแปลเรื่องการให้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อเทียบกับระดับการพัฒนาของประเทศ

งานด้านการแปลภาษาลาวที่มีมากก็คืองานแปลที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือในการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆนี้ ได้เกิดข้อวิตกกังวลในข้อผิดพลาดของนักแปลที่มีความสามารถในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งสำหรับรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว ถือว่ามีความเข้มงวดในเรื่องงบประมาณและแนวโน้มในการให้ความสำคัญในเรื่องของราคา


ประเทศกัมพูชาค่าแรงราคาต่ำที่สุดในเอเชีย

ประเทศกัมพูชา เมื่อ ค.ศ. 1990 ได้ลงนามสันติภาพกับปารีสด้วยเหตุของสงครามกลางเมือง ภายหลังรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำงานอย่างแข็งขันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา มีการส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันอาชีพนักแปลมีการแพร่หลายมากขึ้น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมาก ในประชากร 15,000,000 คน ในหนึ่งปีมีคนเรียนภาษาญี่ปุ่น 5,000 คน ที่กัมพูชามีนครวัดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพื่อที่จะตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก ไกด์หรือพนักงานในโรงแรมจึงจำเป็นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง

อีกด้านหนึ่ง มีผู้ที่เคยศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติจะเป็นนักแปลระดับเชี่ยวชาญมีทั้งหมด 326คน(2011) จากการขยายตัวของบริษัทญี่ปุ่นมีน้อย ผู้ที่มีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและการศึกษาท้องถิ่น งานด้านการแปลยังถือว่ามีน้อยเลยทำให้ค่าจ้างงานแปลแม้แต่นักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญก็ยังถือว่ามีราคาค่อนข้างถูก


ความต้องการในประเทศพม่า

ประเทศพม่า จนถึงปี2011 ได้หยุดชะงักการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตย ด้วยอิทธิพลของการคว่ำบาททางเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่เมื่อปี 2012 ความรวดเร็วของระบอบประชาธิปไตยและได้กลายเป็นประเทศที่ให้การจับตามองในบริษัทญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นจนถึงตอนนี้ก็ยังลบล้างเงินช่วยเหลือรัฐบาล ทุกปีจะมีนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาในระดับหลายพันล้านเยน เลยทำให้การแปลภาษาพม่าเป็นที่ต้องการและมีแนวโน้มมากขึ้น

แต่ว่าในประเทศพม่า ครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นนั้น มีเฉพาะที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศในกรุงย่างกุ้งและในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศในกรุงมันดาเร อีก 2 แห่งเท่านั้น มีจำนวนแค่ 600 คน(2011)นักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวน 1181 คน (2011)นอกเหนือจากโรงเรียนแล้วก็ยังมีคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ คนที่สามารถทำงานได้ในฐานะล่ามยังมีจำนวนน้อย

พม่าถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนอีกประเทศหนึ่งแต่พอมองถึงค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศล่ะก็ ในกรุงย่างกุ้งมีค่าครองชีพสูงกว่าในกรุงเทพ ประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์มีแหล่งพลังงานและทรัพยากรแร่ธาตุก็จริง แต่ในอีกด้านหนึ่งมีการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมากจากประเทศไทยและประเทศจีน เลยส่งผลให้ทำให้ค่าครองชีพในกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าสูงขึ้น บริษัทญี่ปุ่นที่คิดจะประกอบธุรกิจในพม่าแต่ ค่าแรงพนักงานทั่วไปมีราคาสูงต่างจากที่อื่น ค่าแรงจึงสูงพอๆกับค่าแรงของคนเวียดนาม เลยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีผู้จัดการที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้

เช่น เมื่อเทียบกับค่าตัวเลขทางเศรษฐกิจและค่าตอบแทนของนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญถือว่าค่อนข้างสูง

ประเทศพม่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ มีการเผยแพร่ข่าวสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ความจริงแล้วการเผยแพร่ภาษาอังกฤษนั้นไม่เป็นที่เข้าใจในประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาพม่าได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางภาษาถิ่นก็ใช้กันอย่างแพร่หลายประมาณ 70%ของประชากร นอกเหนือจากนั้นอีก 30%ก็จะใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป สำหรับบริษัทญี่ปุ่นและความสัมพันธ์ของรัฐบาลนอกเหนือจากภาษาพม่าแล้ว ภาษาอื่นก็ถือว่าเป็นภาษาที่จำเป็นเช่นกัน


ラオスの最高学府、ラオス国立大学

カンボジアの最高学府、王立プノンペン大学

ヤンゴン外国語大学の学生

未知数のミャンマー

ประวัติ บริษัท แปลภาพรวมธุรกิจ นโยบายของการแปล ASEAN ราคาของการแปล ราคาของการDTP

Copyright © 2011 Nipponnotsubo Co.,Ltd. All Right Reserved.