Logo nipponnotsubo
ad head
ประวัติ บริษัท แปลภาพรวมธุรกิจ นโยบายของการแปล ASEAN ราคาของการแปล ราคาของการDTP
thai
japanese

ทัศนคติต่องานแปลภาษา


เพื่อสร้างพันธมิตรกับนักแปลในเอเชีย

บริษัทของเราได้แสวงหานักแปลภาษาผู้มีความสามารถชั้นเยี่ยมระดับเจ้าของภาษา และไตร่ตรองเสมอว่าการพบปะกับนักแปลภาษาที่เราร่วมมือด้วยเป็นระยะถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากบริษัทของเราตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครจึงทำให้ดำเนินงานในส่วนนี้ได้สะดวก

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ1-3ชั่วโมง และการเดินทางไปกลับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ20,000 เยน ซึ่งสามารถเดินทางไปกลับได้ในหนึ่งวัน และเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนเมืองศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีโอกาสที่นักแปลภาษาจากหลากหลายประเทศจะเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมนานาชาติต่างๆ ซึ่งจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการพบปะกันได้

ในปัจจุบันการค้นหานักแปลภาษาจากทั่วโลกสามารถทำได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็เป็นสิ่งที่บริษัทแปลภาษาของญี่ปุ่นทำเช่นกัน แต่ถึงแม้ว่าโลกเราจะเปลี่ยนผันไปสู่ยุคแห่งดิจิทอลและอินเทอร์เน็ตอย่างไร การมอบหมายหน้าที่ให้กับนักแปลภาษาผู้ซึ่งไม่เคยพบเจอกันมาก่อนจึงมีความเสี่ยงสูง


แปลภาษาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกล่องดำ

ในแง่หนึ่งการแปลภาษาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกล่องดำ เพราะหากเราไม่เข้าใจในภาษานั้นๆ เราก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันถูกแปลไปในลักษณะใด เนื้อหาที่ถูกต้องของกล่องดำนั้นจึงต้องถูกฝากไว้ที่ความสามารถในการแปลและความรับผิดชอบของนักแปลภาษา

นักแปลภาษาที่มีความสามารถในการแปลดีเลิศ ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเสมอไป ในบรรดานักแปลภาษาก็มีนักแปลภาษาบางคนที่เอาแต่ใจตน ละทิ้งงานไปกลางคัน ไม่มีความตั้งใจแปลงาน หรือไม่มีการติดตามงานในภายหลัง และเพื่อให้นักแปลภาษามีความรับผิดชอบสูงต่องานของตน บริษัทแปลภาษาจึงต้องคอยติดต่อกับนักแปลภาษา และร่วมสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของบริษัทเราคือธำรงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของนักแปลภาษาและบุคคลรอบข้างไว้ให้ดีที่สุด


東南アジアのハブ

バンコクのスワンナプーム空港

ความคิดที่บริษัทของเรามีต่องานแปลภาษา


ในงานแปลภาษาไม่มีอะไรง่าย เพราะไม่เพียงแค่โครงสร้างของภาษาเท่านั้น แต่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม การพัฒนาของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน จึงทำให้วิธีการแสดงออกมาโดยการใช้ภาษาแตกต่างกันไปเช่นกัน เพราะฉะนั้นนักแปลภาษาที่ดีนอกจากความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาแล้ว ผู้แปลจะต้องมีความสนใจในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากความถูกต้องของคำศัพท์และบทความนั้นๆ

นักแปลภาษาที่ดีนั้นจะต้องไม่มีความผิดพลาดในการแปลความหมายหรือแทบจะไม่ทำการข้ามหรือตัดเนื้อหาส่วนที่ไม่เข้าไปใจออกไปเลย และมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะสะกดคำผิด ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มีโอกาสเกิดได้เป็นประจำสำหรับนักแปลภาษาที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน

ความจริงของ‘การตรวจสอบซ้ำ’

บริษัทแปลภาษาจำนวนมากให้ความสำคัญกับ ‘การตรวจสอบซ้ำ’ เพื่อคุณภาพของงานที่ดี ซึ่งเป็นการนำงานที่มอบหมายให้กับนักแปลภาษานอกบริษัทมาให้กับพนักงานในบริษัทตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ง

แต่การนำงานที่นักแปลภาษานอกบริษัทใช้เวลานานในการแปลมาให้พนักงานในบริษัทตรวจสอบนั้น หากให้พนักงานที่ได้รับค่าจ้างไม่มาก อย่างดีที่สุดก็คงจะตรวจสอบเพียงความถูกต้องของการสะกดคำเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ‘เนื่องจากการประกาศขึ้นอัตราของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ราคาหุ้นในตลาดหุ้นจึงเพิ่มสูงขึ้นและในขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินเยนก็ถูกซื้อไป’ ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาดเรื่องคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือการสะกดคำเลย

แต่โดยทั่วไปแล้วหากมีการคาดการณ์ว่าราคาของอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางจะขึ้น จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดหุ้นทำให้ราคาหุ้นตก หากเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจและการเงินก็จะสามารถสังเกตเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนำบทความต้นฉบับมาเปรียบเทียบกัน แต่หากเป็นพนักงานบริษัทที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจโดยละเอียดก็จะมองข้ามโดยคิดไปว่า ‘ไม่มีข้อผิดพลาด’

ดังนั้นถึงแม้บริษัทแปลภาษาจะยืนยันว่าได้ทำ‘การตรวจสอบซ้ำ’ แล้ว แต่การตรวจสอบที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้นมีความยุ่งยาก ทำให้การตรวจสอบส่วนใหญ่ก็กลายเป็นเพียงการตรวจสอบคำผิดเท่านั้น และหากต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักแปลภาษาชั้นเยี่ยมตรวจสอบก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายนั้นสูงขึ้นอีก ทำให้ในความเป็นจริงการตรวจสอบที่ดีเยี่ยมนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในยุคที่มีการแข่งขันของราคาสูงอย่างเช่นปัจจุบัน

ความแม่นยำของการแปลงานคือการแปลในขั้นแรก

จากประสบการณ์ของบริษัทของเรา เพื่อให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพและมีราคาสมเหตุสมผลนั้นคือการมอบหมายงานให้กับนักแปลคุณภาพผู้มีความใส่ใจในการค้นคว้าข้อมูลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ซึ่งจะได้ผลงานที่ต้องตรวจสอบแค่การสะกดคำเท่านั้น จุดเด่นของบริษัทเราไม่ใช่การ‘การตรวจสอบซ้ำ’ แต่คือการมอบหมายงานให้กับนักแปลผู้มีความสามารถซึ่งได้รับค่าตอบแทนที่ดีจากเรา โดยปกติแล้วการแปลงานไม่ใช่แค่ ‘ส่งงานที่แปลแล้วก็จบ’ เพียงเท่านั้น เพราะเป็นไปได้ที่งานแปลจะถูกตรวจสอบโดยบุคลากรภายในบริษัทของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของภาษาหรือผู้เรียนชาวญี่ปุ่น ซึ่งถึงแม้จะไม่มีความรู้ในภาษาที่แปลโดยละเอียดแต่ด้วยจำนวนบรรทัดและปริมาณของบทความที่ต่างกันทำให้บางท่านอาจจะเกิดความสงสัยได้ เนื่องจากต้องการยืนยันข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญให้ถูกต้อง เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดปัญหาขึ้นในการแปลงานเป็นภาษาญี่ปุ่น ยิ่งไปกว่านั้นก็มีโอกาสที่จะต้องทำงานเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ส่งงานแปลไปแล้ว

การบริการติดตามงานหลังจากที่ส่งงานแปลแล้วถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งคำภามหรือการมอบหมายให้เพิ่มเติมงานของลูกค้า แต่มีนักแปลภาษจำนวนไม่น้อยที่ไม่ถนัดการให้บริการติดตามหลังจากส่งงานแปล เพราะฉะนั้นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าในบริการหลังส่งงานแปล บริษัทแปลภาษาและนักแปลภาษาจึงต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ดีต่อกัน

บริษัทของเราได้มองหานักแปลภาษาผู้มีคุณภาพและมีการติดต่อกันอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลงานแปลที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีที่สุด

国際ワークショップの様子

タイ語の書類

株価

当社のタイ語翻訳スタッフ

ประวัติ บริษัท แปลภาพรวมธุรกิจ นโยบายของการแปล ASEAN ราคาของการแปล ราคาของการDTP

Copyright © 2011 Nipponnotsubo Co.,Ltd. All Right Reserved.