Logo nipponnotsubo
ad head

Google
WWW を検索 nipponnotsubo.com を検索
facebooklogo
twitter
youtube
mixi
gree
niconico
หน้าแรก ความบันเทิง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สังคม เทคโนโลยี แฟชั่น ธุรกิจ

ในช่วงหนึ่งปีมีผู้สูงวัยมากกว่า 15,000คนตายอย่างเดียวดาย การป้องกันการละเลยตนเองเป็นเรื่องสำคัญ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงวัยผู้มีอายุมากกว่า 65ปี ผู้ที่ตายโดยไม่ได้รับการดูแลจากใครเลยเพิ่มขึ้น15,000คนในหนึ่งปี สถาบันวิจัยพื้นฐาน Nissei สรุปการประมาณนี้

เมื่อให้คำจำกัดความของการตายอย่างโดดเดี่ยวว่า "ผู้ที่ถูกพบหลังจากตายแล้วมากกว่า 4วัน"ก็มีความเป็นไปได้ว่าจำนวนนั้นจะเพิ่มขึ้น 15,600คน นอกจากนี้ในกรณีที่ตายอย่างโดดเดี่ยว ผู้ที่ถูกคิดว่ามีสภาพละเลยตนเอง (ปล่อยตัวเอง)ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ปรากฎว่ามีรวมทั้งหมดประมาณ 80%

ในสถาบันวิจัยเดียวกัน จำนวนผู้สูงวัยที่ตายในบ้านโดยไม่มีใครดูแลถูกมองเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ จึงเฝ้าสังเกตุเรื่องที่ว่า "ในความเป็นจริงทั้งประเทศมีผู้ที่ตายอย่างโดดเดี่ยวประมาณเท่าไหร่? แม้แต่จำนวนตัวเลขนั้นก็ไม่ปรากฏออกมา"

จากกรณีการตายอย่างโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นในกรุงโตเกียว ก็คาดคะเนตัวเลขที่เกิดขึ้นของทั้งประเทศแล้ว ผลการสำรวจนั้น กรณีที่บ่งบอกการตายอย่างโดดเดี่ยวว่า "ผู้ที่ถูกพบหลังจากตายแล้วมากกว่า 4วัน" จำนวนนั้นมีถึง 15,603คน ผู้ชาย 10,622คน ผู้หญิง 4,981คน

80% ของการตายอย่างโดดเดี่ยว คือสภาพละเลยตนเอง

80% ของผู้สูงวัยผู้ตายอย่างโดดเดี่ยวคือการละเลยตนเอง คือผู้ที่ไม่ได้รับอาหาร การจัดการด้านสุขภาพ การควบคุมเงินสด หรือผู้ไม่มีความสามารถ มีสภาพถูกข่มขู่ สภาพร่ายการและความปลอดภัย ในสถาบันวิจัยพื้นฐาน Nisseiกำลังเตือนว่า มีความจำเป็นที่จะมีกฎหมายคุ้มครองเพื่อป้องกันผู้สูงวัยที่จะละเลยตนเอง

แปลภาษาญี่ปุ่น

右上大型広告

ไปญีปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น
เรียนที่ญี่ปุ่น
ฝึกงานที่ญี่ปุ่น

กิจกรรมเกี่ยวกับญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยในไทย
เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษา
กินอาหารญี่ปุ่น

งานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

รับสมัครพนักงานบริษัทญี่ปุ่น
รับสมัครพนักงานจากบริษัทจัดหางาน
งานล่าม・แปลภาษา

บอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่น

facrebookของนิปปอน โนะ ซึโบ๊ะ
ข้อมูลงานเลี้ยงรุ่นที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น
ลิงค์ข่าวสาร
Copyright © 2011 Nipponnotsubo.Inc.
All Right Reserved.
nipponnotsubo@gmail.com
nipponnotsubo@hotmail.com