Logo nipponnotsubo
ad head
header
หน้าแรก ความบันเทิง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สังคม เทคโนโลยี แฟชั่น ธุรกิจ

ให้คำปรึกษาในการเข้าสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(JLPT)- N1, N2, N3, N4 - ต้องอ่านอย่างไรจึงจะสอบผ่าน


การสอบครั้งต่อไปคือ วันที่ 2 ธันวาคม 2012


ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(JLPT)

N1

・N1 สอบวัดระดับ (1 ก.ค.2555) ---- ต้องอ่านอย่างไรจึงจะสอบผ่าน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1

N2

・N2 สอบวัดระดับ (1 ก.ค.2555) ---- ต้องอ่านอย่างไรจึงจะสอบผ่าน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

・N2 สอบวัดระดับ (4 ธ.ค.2554) ---- ถ้าจะให้แนะนำในเรื่องการเตรียมตัวสอบนั้น ควรจะเตรียมพร้อมประมาณสามเดือนเลยค่ะ

・N2 สอบวัดระดับ (4 ธ.ค.2554) --- ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าข้อสอบค่อนข้างยากเอาการอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

・สอบวัดระดับ N2 พาร์ทการอ่านยากที่สุด รู้ศัพท์คือสิ่งสำคัญ

N3

・การสอบวัดระดับ N3 ต้องฟังอย่างมีสติ

N4

・การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N41. สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นคืออะไร

ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(JLPT)การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นนี้ จัดขึ้นเป็นการทดสอบความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สอง การสอบวัดระดับนี้เป็นความร่วมมือของมูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่น กับ 61ประเทศทั่วโลก กล่าวคือการสอบวัดระดับทางด้านภาษาญี่ปุ่นนี้มีการทดสอบในหลายประเทศทั่วโลก จึงมีความเป็นสากล

ใน 1 ปีจะมีการจัดการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดสองครั้ง ซึ่งก็คือในเดือนกรกรฎาคมและอีกครั้งในเดือนธันวาคม สถานที่จัดสอบในไทยเองก็มีที่กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ขอนแก่นและสงขลา โดยจะสอบทุกทักษะ มีระดับ N5จะเป็นระดับภาษาพื้นฐานที่สุด จนไปถึงระดับN1คือระดับสูงสุด

ถือเป็นเกณฑ์ที่ใช้บ่งชี้ถึงระดับความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น หากเป็นคนที่ชื่นชอบการ์ตูนและพวกอะนิเมต่างๆและได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นจากสื่อเหล่านี้ ก็จะอยู่ในระดับN5หรือN4 เป็นระดับที่รู้จักตัวฮิรางานะและคาตาคานะ อ่านคันจิได้เล็กน้อย สามารถทักทายและแนะนำตัวได้ เป็นต้น

หากเป็นกลุ่มคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในชั้นม.ปลายมา 3ปี ก็ควรจะสอบผ่านระดับN4หรือN3 ซึ่งเป็นระดับที่มีตัวคันจิผสมอยู่ในประโยคยาวๆและสามารถเข้าใจประโยคที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันได้

และถ้าเป็นคนที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ก็จำเป็นที่จะมีระดับN3อยู่ในมือแล้ว เมื่อถึงตอนที่เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยก็ควรที่จะสอบผ่านในระดับN2เช่นกัน แต่ระดับN2ก็ยากมิใช่น้อย ถึงแม้จะไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นมาหนึ่งปีก็ใช่ว่าจะสอบผ่านได้ มีเพียงแค่ 20-30%เท่านั้นที่สอบผ่านก่อนจะเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัย แต่ถึงแม้จะเรียนจบไปแล้วถ้าหากยังใส่ใจที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ ก็คงจะสอบผ่านได้ภายในระยะเวลาไม่นาน ระดับN2เป็นระดับที่ยากพอสมควร เพราะมีทั้งศัพท์ทางธุรกิจและการติดต่อสื่อสารต่างๆมากมาย

ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(JLPT)การ สอบวันระดับความรู้และความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1 เป็นระดับที่สามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพียงแค่การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย 3 ปี และการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 4 ปี ยังคงถือว่ายากอยู่พอสมควร คงจะต้องไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นหรือไม่ก็ฝึกด้วยตัวเองเมื่อก้าวเข้าสู่สังคม ในการทำงานแล้วต่อไป ระดับ N1นั้นถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดและเป็นความใฝ่ฝันของผู้ที่เรียนภาษา ญี่ปุ่นหลายๆคน ถ้าสามารถสอบผ่านระดับ N1 จะไม่เพียงแค่ได้รับการยกย่องจากคนผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังจะได้รับคำยกย่องจากคนทั่วโลกด้วย และจะได้รับความไว้ว่างใจจากบริษัทให้เข้ารับหน้าที่สำคัญๆของบริษัทนั้น ด้วย


ข้อมูลการสอบ มูลนิธิญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)

日本語能力試験(JLPT)สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นี

เข้าใจ “การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่” ในเวลา 30 นาที

หม้อความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น nipponnotsubo にっぽんの壷

右上大型広告
Custom Search
Copyright © 2011 Nipponnotsubo.Inc.
All Right Reserved.
nipponnotsubo@gmail.com
nipponnotsubo@hotmail.com