Logo nipponnotsubo
ad head
header
หน้าแรก ความบันเทิง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สังคม เทคโนโลยี แฟชั่น ธุรกิจ

เด็ก 81คนที่ได้มาจากการบริจาคไข่ ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกัน


fatจากข้อมูลในหนังสือพิมพ์ การมีลูกโดยได้รับไข่บริจาคภายในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1997เป็นต้นมามีทั้งหมด 72กรณี มีเด็กเกิดมาทั้งหมด 81คน

มีทั้งที่รับบริจาคไข่จากต่างประเทศแล้วมาเกิดในญี่ปุ่นก็มีอย่างน้อย 130 คนในเวลาห้าปีที่ผ่านมา และเมื่อรวมกับเด็กที่เกิดจากการได้รับบริจาคไข่จากคนในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีมากกว่า 211 คนแล้ว ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเด็กที่เกิดจากการบริจาคไข่ นี่จึงเป็นการตอกย้ำถึงความล่าช้าที่ประเทศมีต่อการดำเนินงานนี้

คลินิกที่เปิดสำหรับบริจาคไข่ Suwa Maternity Clinic ในจังหวัดนากาโนะ และคลินิกสำหรับผู้ที่มีไม่สามารถมีบุตรได้ หรือเรียกว่า องค์กรJISART(องค์กรที่ควบคุมดูแลอัตราการเกิดในญี่ปุ่น)มีทั้งหมดสี่แห่ง ที่Suwa Maternity Clinicได้ทำการฝังไข่ที่ได้รับบริจาคมาให้แก่คู่รักมาแล้ว145คู่ ตั้งแต่ปี 1997 มีทั้งหมด 64เคสต์ที่ปฏิสนธิสำเร็จและสามารถเกิดเป็นเด็กได้ ส่วนที่JISARTได้ตั้งกฎระเบียบอย่างจริงจังขึ้นมาในปี 2008 มีการบริจาคไข่ทั้งหมด 23เคสต์ สามารถปฏิสนธิสำเร็จ 8เคสต์ซึ่งให้ได้เด็กออกมาทั้งหมด 9คน

การรับบริจาคใข่ในประเทศนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่ป่วยและไม่สามารถมีลูกจากไข่ของตัวเองได้ ส่วนตัวผู้บริจาคไข่นั้นก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นคนที่จะรับบริจาคไข่นั้นจะต้องหาคนที่สมัครใจจะบริจาคไข่ของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของผู้รับบริจาคไข่ทั้งนั้น

หม้อความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น nipponnotsubo にっぽんの壷

右上大型広告
Custom Search
Copyright © 2011 Nipponnotsubo.Inc.
All Right Reserved.
nipponnotsubo@gmail.com
nipponnotsubo@hotmail.com